Jaký je rozdíl mezi Maxithermem a Maxithermem Silikonem?

Maxitherm i Maxitherm Silikon mají obdobné vlastnosti. 

Liší se však od sebe v účinku proti plísním na zdivu a v elasticitě: 

Maxitherm Silikon má vůči plísním ještě vyšší odolnost než klasický Maxitherm – je tedy určen především k odstranění tepelných mostů, kondenzační vlhkosti a plísní nejen v interiérech. 

Své použití má i na fasádách budov. Zde se používá k sanaci plísní, mechů a řas. 

Současně je vhodný i na historické fasády.

Klasický Maxitherm má vynikající elasticitu a je tedy určen především na podklady s výskytem vlásečnicových mikro trhlinek, které dokáže zacelit a povrch dlouhodobě sjednotit. 

Kromě toho je vhodnější na hrubé a strukturované podklady, např. brizolitové fasády, kamínkové povrchy panelových domů apod. u nichž dokáže zabránit uvolňování částic z podkladu a zamezit tzv. sprašování.

 

Je možné Maxitherm nebo Maxitherm Silikon nanášet na vlhký podklad?

Ne, toto možné není. Před aplikací musí být podklad dokonale suchý.

 

Kolik vrstev nanést, abych dodržel doporučené množství na m2?

U obou Maxithermů platí, že při aplikaci není podstatný počet vrstev, ale právě nanesené doporučené množství. Počet vrstev, které potřebujete k nanesení doporučeného množství je individuální a záleží na tom, jak moc otíráte váleček. V interiéru nanesení doporučených 400 g/m2 většinou zajistí tři vrstvy, ale doporučujeme si předem přesně změřit plochu, na kterou budete nanášet, odvážit doporučené množství a to beze zbytku nanést. U fasád je spotřeba vyšší, ale díky mnohem hrubšímu podkladu většinou nanesete doporučené množství dvěma vrstvami.  

 

Přetření Maxithermu

Po letech chci změnit odstíny v jednotlivých místnostech a potřebuji původní Maxitherm přetřít. Současně chci zachovat všechny jeho vlastnosti – termoizolační i protiplísňové. Jak mám postupovat?

Funkce a účinnost Maxithermů je založena na principu odrazu tepla, pro optimální fungování by tedy měl být vždy tou poslední, koncovou vrstvou na zdivu. Pokud byste Maxitherm nebo Maxitherm Silikon přetřel jiným nátěrem, výrazně snížíte jeho odrazivost a tím i jeho účinnost. Pro zachování vlastností a fungování použijte k přetření opět Maxitherm. Pro přetření stačí nanést již jenom jednu obnovovací resp. estetickou vrstvu tzn. cca 100 g Maxithermu/m2, protože funkční vrstvu, tzn. 400 g/m2 již máte nanesenu z první aplikace. Cenově vás pak toto přetření vyjde jako u běžných barev okolo 40 Kč/m2. Maxitherm má velmi dlouhou životnost a je omyvatelný, není tedy nutné přetírat jej tak často jako běžné barvy.

 

Tónování

Jakým způsobem lze tónovat? Je rozdíl v tónování pro Maxitherm a Maxitherm Silikon?

Maxitherm i Maxitherm Silikon lze tónovat dvěma způsoby:

Profesionální tónování: vybraný druh Maxithermu si v příslušném odstínu objednáte přímo u nás. Vybírat můžete z více než 7 000 odstínů.

Tónování svépomocí: oba Maxithermy můžete tónovat svépomocí za použití volně prodejných pigmentů. Do 1 kg Maxithermu můžete přidat ale max. 50 g pigmentů. Tónovat svépomocí lze pouze při použití Maxithermu v interiéru. Pro exteriéry "domácí" tónování vhodné není.

Pro fasádní aplikace objednávejte Maxitherm přímo v příslušném odstínu.

 

Je nutné ošetřit celou zeď?

Pro odstranění plísní stačí natřít vašimi výrobky pouze části zdí nebo je nutné nanést je na celou zeď?

Pro spolehlivé odstranění plísní a celkové optimální fungování našich výrobků je nutné postupovat dle Návodu na aplikaci a dodržovat zásady zde uvedené. Mimo jiné to, že je nutné ošetřit celou zeď (vč. 30 cm přesahu na zdi sousední). Natírat pouze části zdí správnou funkci nezajišťuje.

 

Pomohou vaše výrobky na vzlínající vlhkost?

Dům není izolován, zdivo je kombinace cihly a kamene. Vlhkost se táhne ze země. Pomůže nám váš nátěr?

Oba druhy Maxithermu jsou určeny výhradně na vlhkost kondenzační. Na vlhkost vzlínavou určeny nejsou a neřeší ji.

Likvidaci plísní v bytě zajistí lépe aplikace v interiéru nebo na fasádu?

V tomto případě je vhodnější aplikace v interiéru. Tento způsob aplikace zajišťuje dlouhodobý antikondenzační a protiplísňový efekt a to odstraněním tepelných mostů. Pokud dojde k odstranění tepelných mostů, přestává se tvořit kondenzační vlhkost a plísně s ní spojené. Na suché zdi se plísně netvoří.  Použijte kompletní třísložkový sanační systém Maxitherm. Zahrnuje: Fungistat, Maxipen a Maxitherm Silikon. Podrobnější informace naleznete v sekci Sanace plísní. 

 

Jaká barva je bělostí nejpodobnější Maxithermu?

Na problematické obvodové zdi jsem nanesl Maxitherm. Příčky na nichž se potíže nevyskytují chci natřít obyčejnou barvou podobné bělosti. Co mi doporučíte?

Bělostí je Maxithermu nejpodobnější Primalex Polar.

 

Aplikace na odlupující se malbu 

Je možné vaše výrobky použít i na místa, kde staré vrstvy barev praskají a odlupují se i s částí omítky? 

Odlupující se, praskající či jakkoli jinak poškozené a nesoudržné podkladové vrstvy (vrstvy původních nátěrů, části omítky) je nutné nejprve oškrábat, případně zednicky vyspravit. Teprve pak je možné nanášet celou skladbu našich výrobků. Podrobněji v Návodu na aplikaci.

 

Přelepení tapetou

Na zdi mám nanesený Maxitherm. Je možné tuto zeď přelepit celoplošně tapetou nebo alespoň v menší míře fototapetou? Nepřišla bych o protiplísňové a tepelně izolační vlastnosti Maxithermu?

Maxitherm i Maxitherm Silikon pracují na principu odrazu tepla. Pro optimální fungování tedy musí být poslední, koncovou vrstvou na zdi. Přelepit jej celoplošně tapetou rozhodně není vhodné. Přelepit fototapetou je možné maximálně 10 % plochy zdi a v žádném případě zeď nepřelepujte v místech, kde se před aplikací Maxithermu vyskytovala vlhkost a/nebo plísně. 

  

Nejste si jistí, který z našich výrobků zvolit nebo jakým způsobem je použít?

Kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme najít vhodné řešení.