Spotřeba závisí na typu a struktuře podkladu. Obecně platí, čím hladší povrch, tím nižší spotřeba.

Spotřeba Maxithermu při nátěru v interiéru:

Nejméně náročné na spotřebu jsou vnitřní omítky. V případě, že chcete zajistit úsporu tepla a/nebo odstranit kondenzační vlhkost resp. plísně na zdivu, je nutné v interiéru nanést 400 g Maxithermu (Maxithermu Silikonu) na 1 m2 zdiva.

Spotřeba Maxithermu při nátěru v exteriéru

Spotřeba nátěru na zateplení fasády bývá vyšší – fasádní omítky nejsou tak hladké jako interiérové. Pro tento účel musíte počítat se spotřebou od 0,5 kg na m2 u hladkých typů fasád přes 0,8 kg na m2 u fasád typu brizolit, až po cca 1 kg u velmi hrubých kamínkových podkladů, které mají díky hrubé struktuře velký povrch. Spotřeba Maxithermu u středně hrubých fasád se pohybuje okolo 0,6 kg na m2

 

Spotřeba, kterou kalkulátor vypočítá je celková pro všechny vrstvy nátěru.

Natíraná plocha: 

 m2

(výměru prosím zaokrouhlete na celé m2)

Vnitřní omítky
Sádrokarton
Fasáda hladká
Fasáda střední hrubost
Fasáda brizolit
Fasáda velmi hrubá