PŘÍPRAVA PODKLADU:

MAXITHERM i MAXITHERM SILIKON aplikujte na čisté, suché, nosné, prachu, mastnot a případných dalších nečistot zbavené podklady. Předchozí nátěry doporučujeme oškrábat. Vápno a vápenné nátěry je nutné dokonale odstranit až na omítku. Nové omítky je nutné nechat min. 1 měsíc vyzrát.

 

PŘÍPRAVA MAXITHERMU PŘED APLIKACÍ

Po otevření obalu je výrobek připraven k okamžitému použití. Před započetím prací jej pouze krátce a šetrně promíchejte. NEŘEĎTE ANI NEPŘIDÁVEJTE JINÉ VÝROBKY! V opačném případě dojde ke snížení účinku či změně vlastností výrobku.

 

VLASTNÍ APLIKACE

 

V případě výskytu plísní na zdivu:

Infikovaná místa ošetřete přípravkem Fungistat - likvidátor plísní. Nechte působit 24 hodin. V případě potřeby ošetřené plochy omyjte vodou a nechte důkladně vyschnout. Následně na celou plochu zdi naneste v dostatečném množství penetraci Maxipen naředěnou 1:4 vodou. Nechte působit 24 hod. Pak aplikujte v několika tenších vrstvách MAXITHERM SILIKON termoizolační antikondenzační nátěr tak, abyste nanesli 400 g MAXITHERMU SILIKONU na 1m2 zdiva. Stejně postupujte i v případě výskytu kondenzační vlhkosti na zdivu.

 

U zdiva bez výskytu plísní:

Aplikujte na celou plochu zdi nejprve penetraci Maxipen, po jejím zaschnutí aplikujte v několika vrstvách Maxitherm (nebo Maxitherm SILIKON) termoizolační nátěr tak, abyste nanesli 400 g MAXITHERMU (MAXITHERMU SILIKONU) na 1m2 zdiva.

Doporučená technologická přestávka mezi jednotlivými vrstvami je 12 hod. Nanášejte malířským válečkem nebo štětkou rovnoměrně, bez přerušení, mokré do mokrého a vždy na celou plochu zdi. Při interiérové aplikaci na obvodové zdi místnosti doporučujeme dodržet přesah nátěru minimálně 30 cm na přilehlé příčky vč. přilehlého stropu. Pokud se plíseň vyskytuje v některém rohu rozšiřte tento přesah na 1 m.

 

TÓNOVÁNÍ

Maxitherm doporučujeme zakoupit přímo v požadovaném odstínu. Při použití v interiéru jej lze tónovat i svépomocí tekutými tónovacími pigmenty. Množství použitého pigmentu nesmí překročit 5% celkového množství Maxithermu (do 1 kg Maxithermu lze přidat max. 50 g pigmentů).

 

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Pro dosažení optimálního účinku je nutné, aby Maxitherm byl vždy poslední, koncovou vrstvou na zdi. Není vhodné jej přetírat jinými nátěrovými hmotami, překrývat tapetami apod.

 

VYRÁBÍ A DODÁVÁ:

MICROTERM COLOR s.r.o., Březce 719, 783 13 Štěpánov

Kontakty: tel: 724 37 57 68, mail: maxitherm@maxitherm.cz, www.maxitherm.cz