Termoizolační antikondenzační nátěr Maxitherm Silikon umí vyřešit problém s kondenzační vlhkostí na zdech vašeho bytu a příčinu plesnivění dlouhodobě odstranit. Je paropropustný a má výrazný antikondenzační účinek - rovnoměrně rozkládá teplo po povrchu zdi a odstraňuje tepelné mosty, které jsou nejčastější příčinou tvorby plísní na zdivu. Odstraňuje příčinu plesnivění a dlouhodobě chrání zeď.

Hlavním efektem aplikace termoizolačních nátěrů Maxitherm® a Maxitherm Silikon je zajištění tepelné pohody při využívaní prostorů budov. Je ale překvapující kolik zákazníků využívá „vedlejší účinek“ tohoto nátěru – antikondenzační a protiplísňový efekt. Vlhnutí zdí vlivem vysrážené kondenzační vlhkosti vytváří ideální prostor pro rozvoj plísní. Jejich zdravotní rizika od astmatických potíží až k potenciálnímu vlivu na rozvoj karcinomů jsou všeobecně známá. Mnohdy je nižší výměna vzduchu a zvýšená relativní vlhkost v interiéru následkem nevhodné výměny oken či nevhodně provedeného kontaktního zateplení. Všude, kde se jedná o  kondenzační vlhkost a s ní spojenou plíseň v bytě či na fasádách budov najde Maxitherm® svoje uplatnění – má výrazný a dlouhodobý antikondenzační a protiplísňový efekt. 

Nejčastějším důvodem pro vznik plísní v interiéru jsou tepelné mosty.

Vysrážení vlhkosti v rozích místností bývá častým problémem starších domů i bytů. Rohové byty a byty přímo pod střechou, v nichž jsou zdi i strop zvenčí silně ochlazovány, trpí tímto neduhem velmi často. Vlhká zeď  není pouze estetickým nedostatkem, je hlavně ideálním prostředím pro tvorbu karcinogenních plísní v bytě. Dlouhodobý pobyt v takovémto prostředí se stává výrazným zdravotním rizikem.

Vodní pára je nedílnou součástí vzduchu v bytě. Uvolňuje se při běžných denních činnostech - vaření, sprchování, praní apod.

Kapacita vzduchu pro vodní páru závisí na teplotě – čím vyšší teplota, tím více vodní páry vzduch pojme. Při poklesu teploty se relativní procentuální nasycenost vzduchu zvyšuje až dojde ke kondenzačnímu bodu a pára, kterou již vzduch není schopen přijmout se vysráží. Příkladem je tvorba ranní rosy za chladných srpnových rán na trávníku, nebo orosení sklenice s poctivě vychlazeným pivem. 

Ke stejnému procesu ale může docházet i v každé budově. Teplý vzduch v interiéru pojme značné množství vodní páry. Při jeho styku se silně podchlazenou zdí pak dochází k vysrážení vody. Nejčastěji se vlhkost vysráží v místech tepelných mostů – na nadokenních překladech, kolem parapetů nebo v nezaizolovaných rozích místností. Ve snaze zbavit se plísní v bytě většina z vás používá „klasický“ postup - plísně postříkáte přípravkem na bázi chlóru. A ony jako mávnutím kouzelného proutku zmizí.

Bohužel zmizí pouze na krátkou dobu. Po pár týdnech je zase plíseň zpět na zdi. A většinou intenzivnější. Přípravky na bázi chlóru totiž „potlačí“ pouze viditelnou část problému - krátkodobě odstraní hyfy a spóry plísní. Neodstraňují ale příčinu tvorby plísní - tepelné mosty a kondenzační vlhkost. Pokud neodstraníte tepelné mosty, na nichž se vlhkost sráží, plíseň na zdi bude mít stále kvalitní živnou půdu pro svůj rozvoj a působení - vlhkou zeď.

Odstranění příčiny tvorby plísní a skutečně dlouhodobou ochranu před plísní na zdi zajišťuje Maxitherm Silikon.