Termoizolační nátěr Maxitherm® představuje systém, který kombinuje odraz tepla (termoreflexi) a tepelnou izolaci. Aby byl materiál schopen odrážet infračervené záření, musí obsahovat volné elektrony nebo složky s různými indexy lomu. Hustší látky mají obecně vyšší index lomu než látky řidší. Když index lomu dvou sousedních prostředí přesáhne hraniční hodnotu, záření, nebo jeho část, se na jejich rozhraní odrazí. Hraniční hodnota závisí nejenom na vlastnostech prostředí ale i na úhlu, pod kterým záření dopadá. Kovové materiály se vyznačují odrazem zrcadlovým, nekovové převážně odrazem difuzním. Sklokeramické kuličky představují v termoizolačních nátěrech Maxitherm a Maxitherm Silikon materiál s nízkou hodnotou indexu lomu, který je rovnoměrně rozptýlen v prostředí ostatních přísad s podstatně vyšším indexem lomu.